تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسه بررسی مواد طرح پیشنهادی برای قانون بانک مرکزی

در ادامه فعالیتهای کمیته نگارش مواد مربوط به قانون بانک مرکزی، روز 3شنبه 21 شهریور ماه 1396 نشستی در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب
1396/06/12 11:06:40مشهد مقدس

نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در ادامه سلسله نشستهای بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشست متمرکز چند روزه ای در مشهد مقدس برگزار گردید که تصاویر مربوط به جلسه صبح روز یکشنبه 12 شهریور ماه ۱۳۹۶ را در ادامه مشاهده می کنید.

ادامه مطلب
1396/06/12 11:01:33مشهد مقدس

نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در ادامه سلسله نشستهای بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشست متمرکز چند روزه ای در مشهد مقدس برگزار گردید که تصاویر مربوط به جلسه بعد از ظهر روز شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ را در ادامه مشاهده می کنید.

ادامه مطلب
1396/06/12 10:23:35مشهد مقدس

نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در ادامه سلسله نشستهای بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشست متمرکز چند روزه ای در مشهد مقدس برگزار گردید که تصاویر مربوط به جلسه صبح روز شنبه 11 شهریور ماه 1396را در ادامه مشاهده می کنید.

ادامه مطلب
1396/06/12 04:23:05مشهد مقدس

نشست بررسی طرح قانون بانک مرکزی توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

در ادامه سلسله نشستهای بررسی طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشست متمرکز چند روزه ای در مشهد مقدس برگزار گردید که تصاویر مربوط به جلسات روزهای 5شنبه و جمعه (9 و 10شهریور ماه) را در ادامه مشاهده می کنید.

ادامه مطلب

جلسه کمیته ساختار بانک مرکزی

در ادامه سلسله نشستهای کمیته نگارش مواد مربوط به ساختار بانک مرکزی 3شنبه هفته جاری نیز نشستی در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب

جلسه کمیته ساختار بانک مرکزی

در این جلسه که در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، بررسی مواد مربوطه به ارکان و ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه یافت.

ادامه مطلب

جلسه کمیته ساختار طرح بانک مرکزی

در ادامه سلسله جلسات کمیته ساختار طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 3شنبه 24 مردادماه 1396 نشستی با حضور آقایان دکتر سید احسان خاندوزی، دکتر صمد عزیزنژاد، دکتر کامران ندری، دکتر محمد حسین رحمتی، دکتر سید علی مدنی زاده، دکتر احمد شعبانی و آقایان حسین بازمحمدی و امیرحسین امین آزاد در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

ادامه مطلب