تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسه بررسی کمیته نظارت اسلامی در قانون بانک مرکزی
1396/03/24 03:32:15مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جلسه بررسی کمیته نظارت اسلامی در قانون بانک مرکزی

در این جلسه که با حضور جمعی از صاحبنظران حوزه های اقتصادی، بانکی و فقهی برگزار شد، حاضرین به بحث و بررسی در خصوص نقش نظارت اسلامی و جایگاه کمیته مربوطه در ساختار بانک مرکزی پرداختند. اعضا پیشنهادات خود در این خصوص را مطرح کردند و در نهایت در جمع بندی جلسه که توسط آقای دکتر سید احسان خاندوزی، مسئول شورای راهبردی تدوین قانون بانک مرکزی ارائه شد، مقرر گردید تا آقای دکتر احمد شعبانی طرح پیشنهادی اولیه در این زمینه را با لحاظ نظارت حاضرین در جلسه تدوین نماید و در جلسه آتی برای بررسی بیشتر به شورا ارائه دهد.