تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسات فشرده بررسی طرح بانکداری در مشهد مقدس
1396/02/18 11:47:46مشهد مقدس

جلسات فشرده بررسی طرح بانکداری در مشهد مقدس

در جلسه پنجم كميته طرح بانكداري، مورخ 1396.01.28 آقاي دكتر پورابراهيمي به جهت تسريع در روند بررسی طرح پيشنهاد ادامه جلسات به صورت متمرکز و فشرده را ارائه کرد. لذا مقرر گرديد جلسات مذکور طی روزهای 5 تا 8 اردیبهشت ماه 1396 در مشهد مقدس برگزار شود. يكي از نقاط مثبت ادامه بررسی طرح به این نحو، حضور تعداد بيشتري از نمايندگان كميسيون اقتصادي در جلسات بود که به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون طرح پرداختند.

طی این 4 روز سلسله جلساتي پيرامون مواد طرح از طرف نمايندگان و كارشناسان مربوطه برگزار گردید، به طوري كه مواد دو فصل سوم و چهارم به طور كامل مورد نقد و بررسي قرار گرفت. همچنين سلسله جلسات ديگري توسط كميته­ هاي تخصصي مختلف از جمله كميته ورشكستگي، شفافيت و گزارشگري و ... برگزار گردید و مواد مربوطه بررسی و تکمیل گردید.