تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسه شورای راهبردی تدوین قانون بانک مرکزی
1396/01/30 16:00:00مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جلسه شورای راهبردی تدوین قانون بانک مرکزی

این جلسه که در محل مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، با سخنان آقای دکتر خاندوزی ( مسئول شورای راهبردی) در خصوص دستور کار جلسه آغاز گردید. در ادامه آقای دکتر صمد عزیزنژاد ( مسئول هماهنگی کمیته ها ) توضیح مختصری از روند طی شده برای تدوین قانون جدید بانک مرکزی را ارائه داد. پس از سخنان آقای دکتر عزیزنژاد، آقای محمدحسین امین آزاد در ارائه های جداگانه به نقد ساختار فعلی بانک مرکزی و تببین مدل جدید طراحی شده برای این نهاد پرداخت. پس از اتمام سخنان آقای امین آزاد حاضرین به نقد و بررسی مدل ارائه شده پرداختند و نقطه نظرات خود در این خصوص را ارائه کردند.