تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسه کمیته بانکداری الکترونیک با حضور مهندس بشارتیان
1395/08/10 18:00:00مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیته بانکداری الکترونیک با حضور مهندس بشارتیان

این جلسه با حضور آقای هوشنگ بشارتیان، از کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکداری الکترونیک و آقایان علی مروی و سعید عباسیان در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید.

در شروع جلسه آقای مروی به بیان توضیحات کلی در خصوص طرح بانکداری و به ویژه فصل بانکداری الکترونیک پرداخت و در ادامه جلسه آقای مهندس بشارتیان نظرات خود در این خصوص را ارائه نمود که ترسیم فضای کلی حاکم بر بانکداری الکترونیک در شبکه بانکی کشور و مشکلات موجود در این حوزه و تاکید بر لحاظ نمودن تعریف جامع برای بانکداری الکترونیک جهت شمول همه فعالیتهای مرتبط با این حوزه از مهم ترین نکات اظهارات وی بود. در انتهای این جلسه مقرر گردید جلسات بعدی با تمرکز دقیقتر بر چارچوب مفهومی فصول بانکداری الکترونیک و شفافیت و بررسی مفصلتر مواد قانونی مرتبط طرح برگزار شود.