تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

بررسي «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی (قم)
1394/03/25 00:00:00مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم

بررسي «موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی (قم)

این نشست با عنوان "بررسی ایجاد ساختاری جدید در بانکداری به نام تامین تسهیلات توسط موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی" در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم برگزار شد. در ابتدای این برنامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر موسویان کلیاتی در رابطه با طرح بانکداری جمهوری اسلامی و نوآوریهای آن ارائه نمودند. سپس، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین زاده بحرینی به ارائه توضیحاتی در خصوص موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی پرداختند.

در ادامه نشست دکتر رضوی رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، دکتر طالبی مدیرعامل سابق بانک کشاورزی و سایر افراد حاضر نیز نظرات خود در خصوص موضوع بحث را ارائه کردند که در ادامه به اهم این موارد اشاره می شود:
- لزوم آگاهی از سازوکارها و ساختارهای بانکهای اسلامی در بقیه نواحی دنیا
- تاکید بر اهمیت نیروی انسانی و فقدان بانکداران کارآمد در نظام بانکی فعلی
- انتقاد از عدم اجرایی شدن مشارکت واقعی تاکنون
- انتقاد از عدم تدوین آیین نامه های مناسب و یکپارچه
- انتقاد از عدم تدوین سازوکاری که سود واقعی را به دست سپرده گذاران برساند.
- تاکید بر کسب درآمد از محل خدمات نوین بانکی
- اعتقاد بر خطا در تشخیص مشکل اصلی نظام بانکی
- اشاره به ثبت صوری موسسات
- انتقاد از ورود طرح به جزئیات
- پیشنهاد تاسیس بانکهای تخصصی و ایجاد تمایز با بانکهای تجاری
- پیشنهاد اصلاح ساختار شورای پول و اعتبار به جای معرفی شورای فقهی
- انتقاد از تعدد مراکز تصمیم گیری در نظام بانکی
- انتقاد از تصمیمات غیرکارشناسی در نظام بانکی
- انتقاد از عدم نظارت موثر در شبکه بانکی