تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسه کمیته ساختار بانک مرکزی
1396/06/07 10:54:20مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

جلسه کمیته ساختار بانک مرکزی

در ادامه فعالیتهای کمیته نگارش مواد مربوط به ساختار بانک مرکزی، 3شنبه هفته جاری نشستی در محل مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار گردید. در این جلسه که با حضور آقایان دکتر عزیزنژاد، دکتر مدنی زاده، دکتر ندری، دکتر رحمتی، امین آزاد و بازمحمدی برگزار گردید، ادامه بررسی مواد مربوط به بخش ساختار بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و در خصوص ساختار بهینه ارکان بانک مرکزی بحث شد.