تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد.

استفتاء از آیت‌الله شبیری زنجانی: کسی دیرکرد بگیرد حقوقش حرام است!

استفتاء از آیت‌الله شبیری زنجانی: کسی دیرکرد بگیرد حقوقش حرام است!

به گزارش سایت آیت الله شبیری زنجانی، ایشان درجواب استفتائی که درباره حکم شرعی حقوق کارمندان بانک فرمود که اگر کارمندی فعل حرامی چون اخذ دیرکرد کند ، حقوقش حرام است.
شرح این استفتاء به قرار زیر است:

۶۴۷ – آیا حقوق و مزایای کارمندان بانک که متصدی معامله های ربوی هستند، اشکال دارد؟
پاسخ

اگر متصدی فعل حرامی همچون اخذ ربا و جریمه دیر کرد و … شوند یا سبب قریب آن باشند، حقوقشان حرام است.